Galipad Consulting implanta 6 Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral dacordo ó estandar “OHSAS 18001:2007” dentro do proxecto “FEGAPE-OHSAS 2012”

  O proxecto “Fegape OHSAS 2012” executado por Galipad Consulting permitiu implantar en 6 empresas galegas un Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral conforme ó estandar “OHSAS 18001:2007”. O proxecto, na presente edición 2012, incluíu como novidades, ademáis das tradicionáis implantacións de OHSAS, a elaboracion dun micro-web site de proxecto “Fegape Prevención” (http://fegapeprevencion.wordpress.com)…