Internacionalización

O desafío de internacionalizarse precisa sempre de aliados fiables e profesionais que permitan impulsar accións en novos mercados.  Galipad pon a túa disposición un amplo catálogo de servizos para a diagnose e acompañamento empresarial ás empresas no seu deseño estratéxico en novos mercados.

Servizos de Diagnose e Acompañamento

Organización de congresos o/ou conferencias sobre diferentes temáticas.

Diagnose comercial e estudos de país.

Organización de axendas comerciais.

Detección de necesidades e oportunidades comerciais.

 Accións Formativas preparatorias

Idiomas.

Marcos Xurídos, Fiscais, Laborais, etc… sobre terceiros países.