Nova ISO 9001:2015

novedades-iso-9001-2015A Organización Internacional de Normalización (ISO) publicou o pasado mes de setembro, a nova versión da norma ISO 9001, a ISO 9001:2015.

Entre as principais novidades, a nova versión desta norma ISO 9001 outorga unha maior importancia ao liderado da dirección, a xestión do risco, a operativa e a xestión do desempleño ou a análise do contexto. Ademais, cabo destacar os seguintes puntos.

– Inclúe o concepto do risco, non só limitado ao efecto negativo da incerteza, senón tamén para aproveitar os escenarios que poden favorecer a consecución de resultados.
– Promove unha maior eficacia na xestión da cadea de proveedores.
– Presenta unha linguaxe máis simple e claro para facilitar a súa aplicación.

As empresas terán un período de transición de tres anos para migrar o seu sistema de xestión de calidade para a nova edición da norma; é dicir, antes de setembro de 2018 deberán adaptar os seus sistemas de xestión aos novos requisitos da norma.

Pídenos informacion ou orzamento para actualizar o teu sistema de xestión de calidade a nova versión da norma ou implantar a nova ISO 9001:2015.

Coñece máis da Nova ISO 9001 2015