As grandes empresas deberan adaptarse ao RD 56/2016 de eficiencia enerxética antes de setembro de 2016

O pasado 26 de Febreiro aprobouse o Real Decreto 56/2016, de 12 de febreiro, polo que se transpon a Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubre de 2012, relativo á eficiencia enerxética, no referente a auditorías enerxéticas, acreditación de proveedores de servizos e auditores enerxéticos e promoción da eficiencia do suministro de enerxía, que será de obrigado cumprimento para as grandes empresas antes de setembro de 2016.

A quen vai dirixido?
A aquelas empresas ou grupos de empresas que teñan a consideración de grandes empresas, entendendo por tales tanto as que ocupen polo menos a 250 persoascomo as que, aínda sen cumprir devandito requisito, teñan un volume de negocio que exceda de 50 millóns de euros e, á vez, un balance xeral que exceda de 43 millóns de euros.

Por que?

O art. 3 do RD 56/2016 de eficiencia energética, obriga ás grandes empresas a someterse a unha primeira auditoría energética no prazo de nove
meses desde a súa entrada en vigor (data límite: novembro de 2016).  Ademais, a posteriori, para dar cumprimento aos requisitos do mesmo real decreto, as empresas poderán optar por:

1) Realizar unha auditoría energética cada catro anos, ou
2) Aplicar un sistema de xestión energética ou ambiental, certificado por un organismo independente.

As auditorías energéticas deberán cubrir, polo menos, o 85% do consumo total de enerxía final do conxunto das instalacións situadas no
territorio nacional que formen parte das actividades industriais, comerciais e de servizos que ditas empresas e grupos gestionan no desenvolvemento da súa actividade económica.

A nosa proposta

Desde GALIPAD aportamos aos nosos grandes 3 tipologías de servizos deseñados a medida para dar cumprimento ás prescripciones da normativa:

1) Auditoría energética integral: o noso equipo técnico, con ampla experiencia na realización de auditorías energéticas e elaboración plans de aforro específicos, encargarase de deseñar e executar a auditoría energética das instalacións do cliente.
2) Asistencia técnica e elaboración do informe de auditoría e ao plan de aforro: en ocasións actuamos como asesor e coordinador do proceso de auditoría, guiando ao cliente e minimizando o custo do servizo.
3) Implantación diso 14001:2015 e/ou ISO 50001:2011 (sistema de xestión ambiental ou enerxética).

En cada caso, visitamos ao noso cliente para analizar as instalacións a evaluar. Deste proceso sairá a nosa proposta técnica, detallando as actuacións a realizar, os custos asociados a cada unha delas e os retornos obtidos (informes salientes, contido e cumprimento normativo).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s