GALIPAD CONSULTING

Facemos realidade as túas ideas

Archivos para prevención

Galipad Consulting implanta 6 Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral dacordo ó estandar “OHSAS 18001:2007″ dentro do proxecto “FEGAPE-OHSAS 2012″

 

O proxecto “Fegape OHSAS 2012″ executado por Galipad Consulting permitiu implantar en 6 empresas galegas un Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral conforme ó estandar “OHSAS 18001:2007″.

O proxecto, na presente edición 2012, incluíu como novidades, ademáis das tradicionáis implantacións de OHSAS, a elaboracion dun micro-web site de proxecto “Fegape Prevención” (http://fegapeprevencion.wordpress.com) e la celebración do Iº Curso de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral conforme ó estandar “Ohsas 18001:2007″, que se celebrou na sede da Asociación de Empresarios de A Grela.

O estandar “OHSAS 18001:2007″ é o referente normativo en sistemas de xestión da prevención máis recoñecido internacionalmente, polo que as empresas que apostan pola súa implantación e certificación, non só dan cumprimento á lexislación sobre prevención, senon que ademáis, a través da planificación e organización da prevención, preveñen accidentes laboráis e aforran costes, polo que supón tamén unha aposta pola competividade.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.