Da comezo os cursos de FEGAPE de Sistemas Integrados de Xestión da Calidade, Medio Ambiente e Prevención e da Norma UNE 166002 no CIE A Granxa impartidos por Galipad

Dende este luns día 1, estanse a impartir os Cursos de Sistemas Integrados de Xestiòn da I+D+i conforme a norma UNE 166002 e de Sistemas Integrados de Xestión da Calidade (ISO9001), Medio Ambiente (ISO 14001) e Prevención de Riscos Laborais (OHSAS 18001) subvencionados polo IGAPE á Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), dentro do programa…

FEGAPE abre o prazo de inscripción nos cursos de Calidade, Medio Ambiente e Prevención e de Sistemas de Innovación que realizará Galipad para empresas galegas que desexen participar.

A Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE)  abren o prazo para as empresas galegas que desexen participar para incribirse nos Proxectos de Formación para a implantación de sistemas integrados de ISO 9001 (calidade), ISO 14001 (medio ambiente) e OHSAS 18001 (prevención de riscos laboráis) e tamén para as empresas que desexen implantar a norma UNE…